Vollenhove in de voetsporen van de adel

HISTORIE

Nu is Vollenhove een watersportplaats, de verbinding tussen de noord- en zuidwestelijke wateren van Overijssel. Ooit was het een Zuiderzeestad die leefde van handel en visserij.

Vollenhove heeft een jachthaven en de beroemde scheepswerf Royal Huisman.

In de 17e eeuw telde Vollenhove wel 17 havezaten en burchten. Na de Franse revolutie trok de Overijssels adel weg en raakten de kastelen in verval.

U kunt genieten van enkele historische gebouwen die behouden zijn gebleven. Zoals de Havezate Marxveld met een ommuurd tuinencomplex waarbinnen vier stijltuinen uit verschillende tijdperken en het tegenover gelegen Landgoed Oldruitenborgh, thans Stadspaleis Hotel OldRuitenborgh. Aan een brede slotgracht vindt u de restanten van kasteel Toutenburgh, dat hier stond van 1531 tot in de 18e eeuw.

Vollenhove wordt al in 944 vermeld als Fulnaho. Het gebied was destijds een woud dat eigendom was van Otto de Grote. Deze gaf Bisschop Balderik van Utrecht toestemming daar te jagen. In 1010 schonk keizer Hendrik II het gebied, Silva Fulnaho (woud van Vollenhove) geheten, aan het bisdom Utrecht. In de 11e eeuw werd het gebied ontgonnen en in de 12e eeuw liet bisschop Godfried van Rhenen aan het Almere een burcht bouwen, het Olde Huys, met een donjon en een kapel. Deze burcht werd in de 14e eeuw enkele malen aangevallen door de Friezen uit de Stellingwerven. Rond de burcht ontstond het dorp Op ten Camph. Dit kreeg op 12 juli 1354 stadsrechten. Na 1380 werd de stad aangeduid als Vollenhove.